--> --> Hach-Lange --> -->

19. marca 2020

Vážený zákazník,

počas posledných pár týždňov je globálny rozmer a dopad nového koronavírusu (COVID-19) čoraz jasnejší a zreteľnejší. Ako pre prezidenta spoločnosti Hach je pre mňa dôležité vyjadriť sa k neistote, ktorej čelíme, a informovať Vás o krokoch, ktoré sme podnikli, aby sme Vám mohli stále doručovať produkty a poskytovať servis a podporu, na ktorú sa spoliehate. Dôverujete nám už takmer celé storočie a môžete sa na nás spoľahnúť aj naďalej. Rád by som Vás informoval o niektorých kľúčových záväzkoch, ktoré v tejto dobe voči Vám máme.

Spoločnosť Hach ma výhodu silnej globálnej i lokálnej infraštruktúry aj pri zabezpečení alternatívnych zdrojov a výrobných prebytkov na minimalizovanie potenciálnych omeškaní produkcie alebo dodávok. Taktiež zabezpečujeme silnú obchodnú kontinuitu a plány na zmiernenie dôsledkov, vďaka ktorým môžeme očakávať len minimálne narušenie dodávok produktov našim zákazníkom.

Naše servisné tímy sú Vám pripravené i naďalej poskytovať vysoko kvalitnú podporu ako doteraz, prostredníctvom návštev zákazníkov na ich pracoviskách, pričom sa zaväzujú dodržiavať lokálne, regionálne a celoštátne pravidlá pri obmedzení pohybu osôb. Ak by spoločnosť Hach nemala možnosť vykonať servis na Vašom pracovisku, sme pripravení zabezpečiť Vám podporu prostredníctvom regionálnych tímov technickej podpory a centrálnych servisných centier. Môžete sa spoľahnúť, že pracujeme na tom, aby sme zaistili čo najmenšie zdržania a poskytovali Vám vysoko kvalitný servis a podporu, ktorú očakávate.

Našu misiu zabezpečovať kvalitu vody pre ľudí na celom svete berieme veľmi vážne a o to viac sa ňu sústreďujeme v súčasnej situácii. Kvalita vody je kľúčom k zdraviu a bezpečnosti a my budeme aj naďalej robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme mohli poskytnúť aj v týchto časoch podporu Vám i Vašim zákazníkom .

Chápeme, že Vaše pracovné podmienky môžu byť teraz trochu iné, preto sme zostavili balík digitálnych služieb, ktoré pre Vás môžu byť užitočné, a pozývame Vás vyskúšať si ich. Naše výučbové nástroje sú navrhnuté tak, aby pomohli Vám a Vašim tímom v rozvíjaní a zdokonaľovaní Vašich vedomostí a zručnosti. Naše digitálne produktové riešenia Vám zas pomôžu na diaľku monitorovať a dokonca aj obsluhovať Vaše systémy. Online podpora spoločnosti Hach, obsahuje všetky naše poznatky, umožňuje konverzáciu naživo a nájdete v nej odpovede od expertov spoločnosti Hach (zatiaľ iba v anglickom jazyku). A ako vždy, naši lokálni a regionálni odborníci a náš zákaznícky servis sú pripravení poskytnúť Vám telefonickú, či e-mailovú podporu.

Ďalšie podrobnosti o našich plánoch kontinuity obchodu a služieb nájdete v tomto dokumente.

Naše úžasné tímy spoločnosti Hach sú tu pre Vás a v ich mene Vás môžem uistiť, že sme zaviazaní viac ako kedykoľvek predtým byť pre Vás silným partnerom. Priebežne Vás budeme informovať o aktuálnej situácii a budeme si ceniť akékoľvek otázky či spätnú väzbu.

Tešíme sa na ďalšiu globálnu spoluprácu.

Hermes González-Bello
President, spoločnosti Hach

PhDr. Jozef Nováček
Ředitel ČR|SR

© Copyright 2020 Hach | Cookies are used to improve your browsing experience.