--> --> Управление на моите абонаменти --> -->

Управление на моите абонаменти

НАШАТА МИСИЯ
Да гарантираме качеството на водата за хората по целия свят.

НАШАТА ВИЗИЯ
Ние правим анализа на водата по-добър – по-бърз, по-опростен, по-екологичен и по-информативен – това става чрез ненадминато сътрудничество с клиентите, най-добрите експерти и надеждни и лесни за използване продукти.

От основаването си ние сме ангажирани с предоставяне на висококачествени продукти, които са точни и лесни за използване. Това са ценностите, с които Клифърд и Катрин "Кити" Хах основават компанията през 1947 г.

Вече над 60 години ние сме на гребена на вълната в нашия бранш, откривайки решения, които ви помагат по най-добрия начин да управлявате водата си. Нашите аналитични инструменти и реагенти се използват за тестване на качеството на водата в множество индустрии и пазари – от намиращите се в непосредствена близост до вас до тези, които са на отсрещната страна на земното кълбо.

Анализът на водата трябва да е правилен. Вие заслужавате цялостни решения, на които напълно можете да се доверите. Hach е вашият начин да получите експертни отговори, изключителна поддръжка и надеждни и лесни за използване продукти.

© Copyright 2020 Hach | Cookies are used to improve your browsing experience.